2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu