Koronawirus

EScZwpcXsAAWGap

 

 

 

s134b

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu)

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi/

 

 

Komunikat dla Seniorów

Infolinia Wojewody Małopolskiego: 12 391 11 10
(wyłącznie dla Seniorów potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach)

 

 

Wspieraj nasze rolnictwo i krajową gospodarkę

Więcej informacji pod adresem: https://www.polskasmakuje.pl/

 

Komunikat

Rejestracja szkół do programu „Trzymaj Formę”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje,
że w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest XV edycja programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Rejestracja szkół chcących realizować program odbywa się podobnie jak w zeszłym roku online.

Poniżej przedstawiam istotne informacje dotyczące programu.

 

1.   Warunkiem wzięcia udziału w programie jest zarejestrowanie szkoły
      na platformie https://www.trzymajforme.pl

2.   Rejestracja szkół do programu potrwa do 30.10 2020r.

3.   Materiały do programu otrzymają tylko te szkoły, które zgłoszą
      się online.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
. (zał. 2 i 3 - komunikat XI
i XII Komisji z załącznikami - plik pdf)

Decyzją podjętą na 95 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, ogłoszono następujące komunikaty:

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej,
w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu