Wykaz numerów telefonów do PSSE w Nowym Sączu, pod którymi można uzyskać informacje dot. koronawirusa w godzinach 7.25 do 20.00 (cały tydzień łącznie z sobotą i niedzielą)

18 443 54 64, wew. 32, 34, 39, 44

18 442 13 54, wew. 32, 34, 39, 44

 

Telefon alarmowy: 692 238 655

oraz

604 370 193

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu