Wykaz numerów telefonów do PSSE w Nowym Sączu, pod którymi można uzyskać informacje w pozostałych sprawach w godzinach od 7.25 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

 

18 443 54 64, wew. 51

18 442 13 54, wew. 51

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu