Badania na obecność koronawirusa w 12 dniu kwarantanny

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu