Badania na obecność koronawirusa w 12 dniu kwarantanny

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu