Wznowienie przyjmowania próbek do badań

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu