Komunikat o wznowieniu przyjmowania próbek kału do badania

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu