Komunikat o wznowieniu przyjmowania próbek kału do badania

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu