Komunikat o zaprzestaniu przyjmowania próbek kału do badania

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu