Komunikat do Zarządzenia nr 14/2020

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu