Komunikaty

Komunikat SEAS Polska

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia Polski Oddział Towarzystwa Badań

nad Emocjami i Przywiązaniem (SEAS Polska), związanego z Wydziałami Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy, przygotowali ulotkę, zawierającą wskazówki, mogące ułatwić

pierwszy kontakt medyczny z małym dzieckiem i zminimalizować u niego stres.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego wznawiają działalność. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej na terenie Polski w związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

strona główna

W związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

Czytaj komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

 

 

Informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego, na podstawie poleceń Wojewody Małopolskiego, zostały utworzone następujące izolatoria (tabela:„Wykaz izolatoriów”).

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady kierowania osób do izolatoriów:

  1. Kierowanie do  izolatoriów następuje stopniowo. Oznacza to, że dopóki w pierwszym izolatorium - Hotel Wyspiański, przy ul.  Westerplatte 15 w Krakowie -  nie zostanie wykorzystane  co najmniej w 80% miejsc, to nie ma możliwości kierowania osoby do kolejnego izolatorium z listy.
  2. Lekarz szpitala kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium, wskazanym w tabeli, celem uzgodnienia czasu przyjęcia pacjenta, a w przypadku zapełnienia danego izolatorium (w tabeli widnieje, jako stan: „przyjmuje”) uzyskania informacji, do którego izolatorium powinien skierować pacjenta.
  3. Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, ma być wysyłany na adres mailowy podany w tabeli, natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.
  4. Wykaz izolatoriów oraz dane w nim zawarte będą podlegać aktualizacji na podstawie informacji przekazywanych przez szpitale prowadzące izolatoria oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu wykorzystania miejsc.
Pliki do pobrania
Download this file (Wykaz izolatoriow v3.xlsx)Wykaz izolatoriów
2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu