12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy

Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

Informuję, iż na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2117) dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu.

 
2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu