24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Nowym Sączu

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

 

Informuję, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

 1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień 24 grudnia 2018r. 

 2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień 15 grudnia 2018r. (sobota).

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu