WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, iż w związku z dniami wolnymi od 25 do 27 grudnia 2019r. oraz 1 i 6 stycznia 2020r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach od 18 grudnia 2019r. do 6 stycznia 2020r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 7 stycznia 2020r.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu