KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W TYLICZU

KOMUNIKAT


DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W TYLICZU


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w ilości > 100 jtk w 100 ml wody i przekroczonym parametrze mętności na poziomie 2,8 NTU w punkcie poboru NZOZ w Tyliczu oraz przekroczonym parametrze mętności na poziomie 5,9 NTU w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Tyliczu wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 4.02.2020r. z Wodociągu Publicznego w Tyliczu stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości > 100 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody, lub warunkowo do 10 jtk w 100 ml wody).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.


Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Wodociągu Publicznego w Tyliczu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie

 

.
Państwowy Powiatowy          
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu


mgr inż. Mateusz Wójcik         

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu