Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu