Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu