Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu