Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego wznawiają działalność. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu