EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA

Europejski Tydzień Testowania (ETT) to ogólnoeuropejska kampania, której głównym celem jest zachęcenie większej liczby osób do sprawdzenia swojego statusu serologicznego w kierunku HIV i/ lub zapalenia wątroby, a w konsekwencji zmniejszenie liczby późnych diagnoz.

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne działają we wszystkich województwach, a ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/

 

 

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu