Komunikaty

Telefon alarmowy 692238655

Telefon alarmowy 692238655 – czynny w dni robocze w godzinach od 16:00 do 7:00, a w dni wolne od pracy całą dobę. Tylko i wyłącznie w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą.

Od poniedziałku do piątku od 7:25 do 15:00 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji:

tel. Centrala: 18 443 54 64; 442 13 54

tel/fax 18 443 57 32

oraz

1. Na wypadek zatruć pokarmowych - 602444314

2. Na wypadek zatruć chemicznych, przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu środków zastępczych dopalaczy - 503636897

3. Podejrzenie zanieczyszczenia ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców w wodę do spożycia przez  ludzi - 660338831

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informacja o dniu wolnym od pracy - piątku 27 maja br., przypadającym po święcie Bożego Ciała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy, w tym nowosądecka Stacja będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

 Zainteresowanych treścią zarządzenia odsyłamy do załączonego pliku.

https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/27-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu