Komunikaty

Komunikat SEAS Polska

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia Polski Oddział Towarzystwa Badań

nad Emocjami i Przywiązaniem (SEAS Polska), związanego z Wydziałami Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy, przygotowali ulotkę, zawierającą wskazówki, mogące ułatwić

pierwszy kontakt medyczny z małym dzieckiem i zminimalizować u niego stres.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego wznawiają działalność. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej na terenie Polski w związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

strona główna

W związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

Czytaj komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Komunikat dotyczący aplikacji kwarantanna domowa

Szanowni Państwo,

Poniżej informacje na temat składania oświadczeń dot. aplikacji kwarantanna domowa, które mogą być dla Państw przydatne oraz linki do stron:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa--od-dzis-obowiazkowa

Zgodnie z informacjami na stronie www.gov.pl:

Oświadczenie osoby kwarantannowane mogą złożyć między innymi:

• telefonując na infolinię: 22 165 57 44

• poprzez formularz dostępny na stronie: gov.pl

Jeśli nie mogą złożyć oświadczenia w żaden z tych sposobów, mogą przekazać wypełniony druk Policji. Wzór oświadczenia

dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/kwarantanna-domowa

Odnośnie zaznaczania w aplikacji EWP złożenia oświadczenia o niemożności zainstalowania aplikacji to funkcja ta jest dla nas obecnie niedostępna. Jeżeli coś się w tej materii zmieni poinformuję Państwa o tym natychmiast.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu