Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że został uruchomiony Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). Dostępny jest pod adresem:

https://www.pzh.gov.pl/rejestracja-absolwenta/

Rejestr został przygotowany i będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr przy NIZP-PZH.

Zapraszamy do dobrowolnej rejestracji i dołączenia do społeczności absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu