KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia  w sieci wodociągu publicznego w Muszynie pobranej w dniu 05.04.2017r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli nakazał unieruchomienie w/w wodociągu, jednocześnie zobowiązując producenta wody do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu