KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W MUSZYNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.04.2017r. z sieci Wodociągu Publicznego w Muszynie – SUW Jasieńczyk przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu w zakresie bakterii grupy coli informuje, iż woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989) i nadaje się do spożycia.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu