KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W ŻBIKOWICACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia  w sieci wodociągu publicznego Żbikowice – Szkoła Podstawowa w Żbikowicach pobranej w dniu 12.04.2017r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz E.coli nakazał unieruchomienie w/w wodociągu na odcinku od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach, jednocześnie zobowiązując producenta wody do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu