Epidemiologia

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku dniami wolnymi

przypadającymi na 1, 3, 4 maja 2018 r. mając na uwadze zachowanie

postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 7 maja 2018 r.

Inspekcja sanitarna nie prowadzi badań kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ani żadna z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego nie prowadzą badań diagnostycznych kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów, np.: krętków borelii.

W laboratorium małopolskiej inspekcji sanitarnej wykonać można badania serologiczne surowicy krwi w kierunku obecności przeciwciał przeciwko krętkom borelii w klasie IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną ELISA (wstępny test przesiewowy). Wynik dodatni lub wątpliwy należy potwierdzić badaniem „Western blot”. Opłata za badania zgodnie z cennikiem:

http://wsse.krakow.pl/strona/attachments/category/120/CENNIK%202016.pdf.


Badania kleszczy pod kątem obecności patogenów chorobotwórczych przeprowadzają niektóre laboratoria komercyjne. Ich ofertę można znaleźć w internecie.

Poradnik dla gabinetów stomatologicznych

Szanowni Państwo,

Przestawiamy Państwu poradnik dla gabinetów stomatologicznych “Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usług i w gabinecie stomatologicznym”przygotowany przez zespół redakcyjny Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Projekt powstał z inicjatywy zespołu w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów gabinetów stomatologicznych. Zawarte w nim informacje odnoszą się do najnowszych wytycznych, zaleceń oraz publikacji co gwarantuje jego jakość merytoryczną. Pragniemy również zaznaczyć iż poradnik został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Konsultanta do Spraw Stomatologii w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

 

Ebola

Utrzymująca się epidemia gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej stanowi sytuację nadzwyczajną będąc zagrożeniem dla mieszkańców innych rejonów świata. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, iż zgodnie z aktualnymi danymi i przewidywaniami ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i kontroli Chorób ECDC, prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski szacowane jest nadal jako niskie. Niemniej jednak, nie można wykluczyć możliwości transmisji wirusa do Europy w przypadku migracji osób, przebywających na terytorium krajów, w których obecnie występuje epidemia gorączki krwotocznej. Doniesienia prasowe wzbudzają niepokój i chęć uzyskania wiarygodnych wiadomości i porad praktycznych. Dlatego też chcemy Państwu przybliżyć ten temat udostępniając linki.

Fakty o wirusie Ebola:

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/aktualnosci/ebola/2014-08-25/250814_EBOLA_Fakty_o_wirusie_EBOLA.pdf

Informacje dla podróżnych:

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/aktualnosci/ebola/ebola-information-travellers-polish.pdf

Zalecenia i ostrzeżenia dla podróżujących – Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Gwinea:

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/gwinea___ostrzezenie_dla_podrozujacych_1

Nigeria:

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/nigeria___komunikat_dla_podrozujacych

Liberia:

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/liberia___ostrzezenie_dla_podrozujacych

Sierra Leone:

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/sierra_leone___ostrzezenie_dla_podrozujacych

Informacja dla podróżujących z dnia 22.08.2014 roku

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Ebola/Komunikat%20Ebola%20-%2022_08_2014.pdf

Informacja odnośnie środków ochrony osobistejpreferowanych dla osób mających kontakt z osobą chorą na wirusową gorączkę Ebola w celu zabezpieczenia się przed zakażeniem

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Ebola/%C5%9Arodki%20ochrony%20osobistej_20_08_2014%281%29.pdf

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem EBOLA

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/images/badanie_ebola.pdf

Informacja w sprawie postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola u pacjentów korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (wg WHO)

Gorączka krwotoczna EBOLA

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z panującą w Afryce epidemią gorączki krwotocznej Ebola, uprzejmie informuje, iż zgodnie z aktualnymi danymi i przewidywaniami ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC, prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski szacowane jest nadal jako niskie. Niemniej jednak, nie można wykluczyć możliwości transmisji wirusa do Europy w przypadku migracji osób, przebywających na terytorium krajów, w których obecnie występuje epidemia gorączki krwotocznej.

 

W załączeniu przedstawiam podstawowe informacje na temat gorączki krwotocznej Ebola przygotowane przez Panią dr med. Monikę Bociąga - Jasik z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM dotyczące „Zasad postępowania wprzypadku podejrzenia zachorowania na gorączkę krwotoczną EBOLA”dla lekarzy oraz osób zainteresowanych.

 

Szczegółowy materiał na temat zasad postępowania został przekazany lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej jak i kierownictwu szpitali ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracowników SOR, a także do placówek pogotowia ratunkowego.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu