„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” - Ogólnopolska Kampania Społeczna

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowana jest kampania społeczna organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

 

 
 
2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu