ZNAK ZAKAZU PALENIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów w podmiotach leczniczych, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uczelniach wyższych, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno- rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych, pomieszczeniach obiektów sportowych oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.

Szczególnie dotyczy to art. 5, ust. la: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia". Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.

Pliki do pobrania
Download this file (Zakaz palenia.pdf)Zakaz palenia
2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu