Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w I połowie 2018 r. przeprowadzona zostanie II edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do szkół realizujących program edukacyjny „ARS czyli jak dbać o miłość”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu