KONKURS „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ... ".

„NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ. SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY.”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Szczegółowe dane zawarte są na witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu