Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

  • palenie tytoniu
  • brak lub mała aktywność fizyczna
  • niewłaściwa dieta
  • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

  • zakaz palenia w miejscach publicznych
  • propagowanie mody na niepalenie
  • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
  • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” - Ogólnopolska Kampania Społeczna

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowana jest kampania społeczna organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

 

 
 

Światowy Dzień Zdrowia

Każdego roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest  7 kwietnia  i poświęcony jest innej tematyce. W tym roku tematem przewodnim  ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest Bezpieczeństwo Żywności. Hasłem tegorocznych obchodów jest „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

W ostatnich latach pojawia się wiele nowych patogenów i zwiększa odporność mikroorganizmów. Zanieczyszczenia bardzo szybko rozprzestrzeniają się , szczególnie ze względu na globalny zasięg handlu żywnością. W związku z tym bardzo ważna jest ścisła współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami, która będzie sprzyjała bezpieczeństwu żywności. Należy skupić się na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu i szybkim reagowaniu na choroby przenoszone drogą pokarmową, które są przyczyną około 2 milionów zgonów w ciągu roku.

WHO zaleca stosowanie  i propagowanie  Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności, tj.:

- Utrzymywanie czystości

- Oddzielanie żywności surowej od ugotowanej

- Dokładne gotowanie

- Utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze

- Używanie bezpiecznej wody i żywności

Pliki do pobrania
Download this file (Broszura do SDZ.pdf)Broszura do ŚDZ
Download this file (Ulotka do SDZ.pdf)Ulotka do ŚDZ
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu