2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu